1Fast nhận chứng nhận doanh nghiệp văn hoá tiêu biểu

Hoạt động trong lĩnh vực tài chính công nghệ (Fintech). Cụ thể là dịch vụ cho vay ngang hàng. 1Fast vẫn luôn hoạt động vì một nền văn hoá doanh nghiệp văn minh. Ngày 26/10/2019, Fast vinh dự được nhận chứng nhận doanh nghiệp văn hoá tiêu biểu. Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động. Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam phối hợp với một số cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện.

Mục đích của chương trình

Văn hóa kinh doanh hay cụ thể hơn là văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân, chính là thành tố hết sức quan trọng bảo đảm cho sự phát triển liên tục và bền vững của đất nước.

Nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Chương trình “Văn hóa Doanh nghiệp – Trường tồn cùng Dân tộc”, trao tặng biểu tượng vàng và chứng nhận “ Doanh nhân Văn hóa Tâm Tài Đất Việt”, “ Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu vì sự phát triển bền vững đất nước ”, “Nữ Doanh nhân Văn hoá tiêu biểu thời kỳ hội nhập Quốc tế” cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn quốc.

Ý nghĩa của chương trình

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh quốc gia.

Tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động tới các doanh nghiệp Việt Nam theo các nội dung cụ thể:

 1. Nâng cao nhận thức về vai trò văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 2. Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 3. Phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từng doanh nhân và mỗi doanh nghiệp kiên quyết nói không với hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh, gây tổn hại cho xã hội.
 4. Làm lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật. Đảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và liêm chính trong kinh doanh. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lao động sáng tạo.
 5. Nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho bán bộ nhân viên và người lao động thông qua xây dựng các thiết chế văn hóa và môi trường làm việc.

1Fast đạt danh hiệu Doanh Nghiệp Văn Hoá Tiêu Biểu

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, 1Fast vẫn luôn chú trọng văn hoá doanh nghiệp. Phát triển song song giữa văn hoá nội bộ và xã hội. 1Fast mong muốn phát triển toàn diện cả về lĩnh vực chuyên môn lẫn văn hoá tinh thần.

Hằng năm, công ty thường xuyên thực hiện các chuyến thiện nguyện vì cộng đồng. Phát động phong trào ủng hộ người nghèo trong toàn công ty. Các hoạt động từ thiện cũng được triển khai với mong muốn góp phần xây dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giống như câu Slogan của sản phẩm: “1Fast – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!”

Điều kiện tham gia lễ trao giải là:

 • Đơn vị, doanh nghiệp có thương hiệu, được người tiêu dùng tín nhiệm.
 • Xây dựng các thiết chế Văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tốt.
 • Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
 • Phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Áp dụng khoa học công nghệ, chấp hành tốt bảo vệ môi trường.
 • Có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu.
 • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Trong tương lai, 1Fast sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này. Hoạt động công khai và minh bạch góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Tạo nên thị trường cho vay ngang hàng chân chính và hữu ích. Xứng đáng với danh hiệu: “ Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu vì sự phát triển bền vững đất nước ”.

Cùng xem lại khoảnh khắc thương hiệu 1Fast được vinh danh nhé.

1Fast – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!Trả lời