Vai trò của điểm tín dụng trong vay tiền online nhanh

Bạn cần vay tiền online nhanh. Và tổ chức tài chính thông báo rằng bạn không đủ điểm tín dụng. Khoản vay của bạn không được chấp thuận. Bạn không biết điểm tín dụng là gì? Nó có vai trò gì trong việc xét duyệt hồ sơ vay của bạn? Cách tính điểm tín dụng như thế nào? Làm sao để cải thiện điểm tín dụng?

Để vay tiền nhanh online, bạn sẽ cần hoàn thiện hồ sơ vay của mình. Trong thời gian duyệt hồ sơ online, các công ty tài chính sẽ chấm điểm tín dụng của bạn. Đây là một căn cứ để xét duyệt khoản vay của bạn.

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng được biểu thị bằng những con số. Và con số này phản ánh lịch sử tín dụng (dựa trên tiêu chí tình hình vay và chi trả). Căn cứ trên tiêu chuẩn và quy tắc xếp hạng của Quốc tế, dựa trên những phân tích hồ sơ tín dụng. Ngân hàng quyết định cho phép hay từ chối cho vay và mức lãi suất, hạn tín dụng như thế nào.

Điểm tín dụng bao gồm lịch sử thanh toán nợ. Tiêu chí này phản ánh việc bạn trả tiền đúng hạn, trả hết nợ hay trả trễ hạn.

Các khoản nợ hiện tại, khoản vay tín dụng mới, các khoản vay tín dụng phối hợp. Các khoản vay phản ánh tất cả những khoản nợ tín dụng được tạo nên từ tổng số các khoản vay mà ngân hàng cấp.

Thời gian quan hệ tín dụng phản ánh thời gian tài khoản tín dụng được mở. Thời gian này càng dài thì càng được đánh giá cao

điểm tín dụng là gì

Thông thường, lịch sử thanh toán nợ chiếm 35%, các khoản nợ tín dụng chiếm 30%. Thời gian có lý lịch tín dụng chiếm 15%. Tín dụng mới chiếm 10% và Loại tín dụng chiếm 10%.

Vai trò của điểm tín dụng trong xét duyệt vay tiền online nhanh

Điểm tín dụng giúp ngân hàng và các công ty tài chính có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính, khả năng thanh toán. Đồng thời nắm rõ nguyên nhân chậm thanh toán của bạn (nếu có). Từ đó dễ dàng đánh giá mức độ rủi ro của khoản vay đồng thời đưa ra quyết định cho vay phù hợp.

Nếu điểm tín dụng của bạn tốt có nghĩa là bạn có cơ hội được chấp thuận khoản vay với hạn mức cao hơn và lãi suất thấp hơn thông thường. Khi đó bạn sẽ thực sự tận dụng được khoản vay một cách triệt để.

Làm sao để cải thiện điểm tín dụng

Điểm tín dụng thường nằm trong khoảng từ 300 đến 850. Số điểm từ 670 trở lên có thể được coi là một điểm tín dụng tốt. Vì vậy, nếu đang có điểm tín dụng tốt thì bạn hãy cố gắng phát huy. Còn nếu điểm tín dụng đang ở mức trung bình (từ 585 – 699) hoặc mức thấp (dưới 584) thì bạn nên lưu ý để cải thiện điểm tín dụng của mình.

Bạn nên:

- Thanh toán các khoản phải trả đúng thời hạn. Lịch sử tín dụng xấu sẽ tồn tại trong khoảng ít nhất 4-5 năm và bạn không thể nào thay đổi được. Lịch sử tín dụng chiếm đến 35% trong tiêu chí đánh giá điểm.

Việc thanh toán chậm hoặc quên thanh toán không chỉ làm giảm điểm tín dụng của bạn. Mà còn dẫn đến phí chậm thanh toán và lãi phạt có thể lên tới 30%.

– Trả bớt nợ và hạn chế phát sinh nợ mới. Các khoản nợ tín dụng chiếm 30%. Càng bớt số lượng các khoản nợ, điểm tín dụng của bạn sẽ càng được cải thiện.

– Chỉ vay thêm/mở thêm thẻ tín dụng mới khi thực sự cần thiết. Đánh giá nhu cầu của mình với mức thu nhập hiện tại để đảm bảo luôn làm chủ được khoản vay.

– Hạn chế dùng tài sản đảm bảo của mình cho các khoản vay thế chấp của người khác. Nếu khoản vay đó trễ hạn, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.

Bởi vì vay tiền online nhanh, các thông tin của bạn cũng sẽ được duyệt online. Hệ thống sẽ kiểm tra được tất cả các thông tin tín dụng của bạn.

Hiểu rõ về điểm tín dụng, các khoản vay của bạn chắc chắn sẽ được duyệt nhanh chóng hơn.

1Fast – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!Trả lời