Vay thế chấp là gì? Làm sao để vay không thế chấp?

Có thể chúng ta đều đã nghe đến việc vay thế chấp có liên quan đến tài sản. Nhưng bạn vẫn chưa biết vay thế chấp là gì? Làm sao để bạn có thể vay không thế chấp?

Vay thế chấp là gì?

Có 2 khái niệm chính trong vấn đề vay tiền đó là vay tín chấp và vay thế chấp. Cũng không khó để bạn có thể phân biệt hai hình thức vay này.

Vay thế chấp là hình thức cho vay có đảm bảo tài sản. Quyền sở hữu tài sản vẫn sẽ còn với người đi vay nhưng ngân hàng sẽ giữ giấy tờ liên quan. Và nếu người vay không thể trả được nợ cho ngân hàng thì phải chuyển sở hữu tài sản cho ngân hàng để thanh lý trừ nợ.

Vay thế chấp thường áp dụng với khoản vay lớn do có tài sản đảm bảo, lãi suất cho vay thấp hơn so với vay tín chấp.

Như vậy, để hiểu đơn giản thì bạn sẽ sử dụng tài sản có giá trị của bạn, tạo niềm tin về khả năng thanh toán khoản nợ vay. Và bạn sẽ không còn quyền sở hữu các tài sản đó nếu bạn không thể trả nợ.

Làm sao để vay không thế chấp?

Vay thế chấp thường sử dụng khi bạn cần vay một khoản tiền lớn. Việc sử dụng tài sản có giá trị ra thế chấp là để đảm bảo khả năng trả nợ của bạn.

Do đó, nếu bạn muốn vay những khoản tiền lớn. Bạn buộc phải sử dụng hình thức vay thế chấp.

Trong trường hợp bạn không có tài sản đảm bảo. Hoặc tài sản của bạn không thể sử dụng để thế chấp. Bạn có thể sử dụng hình thức vay không thế chấp. 

Với hình thức này, bạn chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân. Các giấy tờ tuỳ thân sẽ được sử dụng thay thế cho tài sản đảm bảo. Bạn không cần giao nộp giấy tờ cho đơn vị vay giữ. Bạn chỉ cần gửi thông tin trên giấy để người cho vay xác thực thông tin đó đúng là của bạn.

Do là khoản vay không thế chấp nên hạn mức vay sẽ nhỏ hơn vay thế chấp. Bạn có thể vay tiền ở các đơn vị trung gian kết nối như 1Fast. Quá trình vay sẽ diễn ra online, bạn không cần phải tới địa chỉ nào hay gặp mặt ai.

Một người có thể vay nhiều lần không?

Bạn có thể sử dụng một bộ hồ sơ để vay tiền nhiều lần khác nhau. Tuy nhiên, các khoản vay sẽ nối tiếp nhau chứ không xảy ra trong cùng thời gian.

Điều đó có nghĩa là khi bạn vay và thanh toán xong khoản vay lần một. Bạn có thể tiếp tục vay lần hai. Quá trình vay sẽ được rút gọn do bạn đã được duyệt hồ sơ từ trước. Sau mỗi lần vay, định mức vay của bạn sẽ được tăng dần theo mức uy tín của bạn.

Việc vay tiền theo hình thức tín chấp và thực hiện online giúp giảm thiểu thời gian. Việc bạn nhận tiền vay và thanh toán tiền vay cũng sẽ thực hiện online.

Nhập thông tin vay vốn vào form đăng kí và chờ hồ sợ của bạn được duyệt nhé.

1Fast – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!Trả lời